Üniversite-Sanayi İşbirliği Birimi

MODÜL 3: PROJE GELİŞTİRME/YÖNETİM HİZMETLERİ  (ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ FAALİYETLERİ)

Üniversite-Sanayi İşbirliği Birimi

AMAÇ VE HEDEF KİTLE

 • • Üniversitemizde var olan bilimsel potansiyeli kullanarak sanayimizin problemlerine çözümler üretmek ve böylece uluslararası rekabet gücümüzün yükselmesi ve ihracatımızın orta/ileri teknolojili ürünlerden oluşacak şekilde artması hedefine katkıda bulunmak
 • • Üniversite bünyesinde bulunan Ar-Ge Laboratuarlarında yürütülen araştırmalarla sanayimizin tasarım/üretim/performans belirleme alanlarındaki sorunlarına yönelik çözümler geliştirmek
 • • Bölgemizdeki firmaları, bilgi, Ar-Ge ve inovasyon odaklı üretim çalışmalarına yönlendirmek,
 • • Üniversitedeki akademisyen ile sanayici arasında karşılıklı güvene dayalı, sürdürülebilir işbirliğini sağlamak
 • • Uzun ömürlü ve ticari getirisi yüksek projelerin hazırlanması
 • • Bölgemizdeki OSB’ler, sanayi Ar-Ge merkezleri ve KOBİ’ler ile birlikte ulusal/uluslararası projeler yapmak

FAALİYETLER

Araştırmacı ve Firma Ziyaretleri:

 • • Üniversite bünyesinde Ar-Ge, inovasyon odaklı çalışmalar yürüten akademisyen/araştırmacılar tarafından geliştirilen projelerin ve proje fikirlerinin belirlenmesi ve sanayi sektöründe hizmet veren firmaların yerinde ziyaret edilmesi, firmaların mevcut ihtiyaçlarının, taleplerinin ve proje fikirlerinin belirlenmesi
 • • Bölgemizdeki hedef kitledeki firmaların profillerinin oluşturulması
 • • Ortak projeler geliştirebilmek amacıyla, Üniversitemizdeki Ar-Ge laboratuarlarının koordinatörleri ile öncelikle Organize Sanayi Bölgesi firma temsilcileri bir araya getirilmesi ve yüz yüze görüşmeler yapılarak problemler saptanması

Üniversite Sanayi Buluşma Günleri:

Firmaların ve akademisyenlerin ihtiyaç ve proje fikirlerini belirlemek ve iki kesimi aynı çatı altında toplayıp iletişim içinde bulunmalarını sağlamak,

 • • Sektörlerdeki gelişmelerin takip edilebilmesi için akademisyenlerle sektör temsilcilerinin bir araya getirilerek Üniversite-İş Dünyası Buluşma Günlerinin düzenlenmesi,

Sanayi İhtiyaç Analizi Oluşturulması:

 • • Firma ziyaretleri sonucunda oluşturulacak raporlar, web sayfasından interaktif olarak uygulanacak anket ve alınan görüş, öneri vb. kaynaklar ile firmaların ihtiyaç analizi oluşturulması, firmaların AR-GE proje fikirlerinin ve taleplerinin belirlenmesi,
 • • Belirlenen ihtiyaçlar ve proje fikirleri neticesinde, proje sürecinde beraber çalışacak sanayici ve ilgili akademisyenin belirlenmesi
 • • Sanayi ziyaretlerinde elde edilen bilgiler doğrultusunda ilgili araştırmacılara firmaların sorunlarının aktarılarak çözüm/proje üretme süreci başlaması

Projelendirme ve Teknik-İdari Destek Hizmetleri:

 • • Ortaklık ve işbirliği kararı alan akademisyen ve sanayiciye proje oluşturma ve işbirliği anlaşmalarının hazırlanmasında, projenin yürütme ve izlenmesi aşamasında destek verilmesi,
 • • Üniversitemizde belirli bir aşamaya gelmiş araştırmalar, portföyümüzde bulunan sanayi kuruluşlarına sunularak teknolojik ürüne yönelik proje oluşturulması
 • • Bölgemizdeki sanayi kuruluşlarının Ar-Ge’ye yönelik çalışmalarını teşvik etmek için, hibe fonlardan yararlanacak şekilde sanayi ile ortak projeler
 • • Sektör temsilcilerinin ve akademisyenlerin proje üretme yeteneklerinin geliştirilmesi,
 • • Birlikte proje oluşturmak için anlaşmaya varmış olan firma ve araştırmacı için proje sözleşmesi hazırlanması

Başlatılan projelerin izlenmesi ve koordinasyonu

 • • AB fonlarından desteklenen projelerde, projenin idari ve mali yöneticilik faaliyetlerinin yürütülmesine teknik destek
 • • Sanayi kuruluşlarının Ar-Ge temelli çalışmaların ulusal ve uluslararası hibe ve destek programlarından yararlanacak şekilde projelerinin geliştirilmesi
 • • Sanayiden gelen ihtiyaç taleplerini, üniversitede konunun uzmanlığına sahip doğru akademisyene yönlendirilmesi ve danışmanlık hizmeti alınmasının sağlanması

Üniversite Altyapı İmkanlarının sunulması:

Proje fikri olan sanayiciye üniversitenin tüm teknik altyapısından faydalandırma hizmeti verilmesi,

 • • Üniversitemizin Ar-Ge laboratuarlarından sanayi kuruluşlarının da yararlanmasını sağlayacak düzenlemeler yapılması
 • • Projesi önerisi ile TTO’ya başvuran Akademisyen veya sanayiciler için uygun ortak bulunması amacı ile ilgili bilgi bankası taraması
 • • Proje ile ilgili uygun akademisyen ve sanayici eşleşmesi olmaması durumunda proje önerisi sahibi konu ile bilgilendirme
 • • Uygun eşleşme olması durumunda, TTO koordinatörlüğünde Proje içerik şartlarının belirlenmesi ve gizlilik sözleşmesi (Bkz. TTO Formlar) imzalanarak proje ekibi oluşturulması
 • • Proje tarafları eğer ulusal/uluslararası destek programlarına başvuracaklarsa TTO ilgili destek programına yönlendirme, bu konuda ayrıca destek programı proje hazırlama
 • • Eğer proje tarafları destek programlarına başvurmadan bir proje yürüteceklerse TTO kontratlı Ar-Ge proje hizmeti vererek (Bkz. TTO Formlar) projenin gerçekleştirilmesi

Destek programlarına başvurulması veya başvurulmaması kararında da, TTO proje yönetim konusunda destek.

7 Kasım 2017 tarihinde yayınlandı.