Yürütme Kurulu

 

Koordinatör : Prof. Dr. Tayfun UYGUNOĞLU
Mühendislik Fakültesi Dekanı : Prof. Dr. Ahmet YILDIZ
Teknoloji Fakültesi Dekanı : Prof. Dr. Yılmaz YALÇIN
İ.İ.B.F Dekanı : Prof.Dr. Tuğrul KANDEMİR
Veteriner Fakültesi Dekan V. : Prof. Dr. Erhan KARADAŞ
Fen Bilimleri Alanlarından : Doç. Dr. Mustafa KARGIOĞLU
Mühendislik Bilimleri Alanlarından : Doç. Dr. Fatih Onur HOCAOĞLU
Sosyal Bilimler Alanlarından : Prof. Dr. Celal DEMİR
Sağlık Bilimleri Alanlarından : Prof.Dr. Özal ÖZCAN
Eğitim Bilimleri Alanlarından : Prof. Dr. Murat Peker
10 Aralık 2013 tarihinde yayınlandı.