Yürütme Kurulu

 

Koordinatör : Prof. Dr. Tayfun UYGUNOĞLU
Mühendislik Fakültesi Dekanı : Prof. Dr. Yılmaz İÇAĞA
Teknoloji Fakültesi Dekanı : Prof. Dr. Yılmaz YALÇIN
İ.İ.B.F Dekanı : Prof.Dr. Selçuk AKÇAY
Veteriner Fakültesi Dekan V. : Prof.Dr. Abdullah ERYAVUZ
Fen Bilimleri Alanlarından : Doç. Dr. Mustafa KARGIOĞLU
Mühendislik Bilimleri Alanlarından : Doç. Dr. Fatih Onur HOCAOĞLU
Sosyal Bilimler Alanlarından : Doç. Dr. Tuğrul KANDEMİR
Sağlık Bilimleri Alanlarından : Prof. Dr. Adem ASLAN
Eğitim Bilimleri Alanlarından :
10 Aralık 2013 tarihinde yayınlandı.